برش

علم و فناوری با نام تجاری، دستاوردهای کیفیت در آینده!

 • صفحه اصلی
 • محصولات
 • برش
 • محصولات

  برش

  برش

  برش

  دستگاه برش پلاسما دستگاهی برای پردازش مواد فلزی با استفاده از فناوری برش پلاسما است.برش پلاسما یک روش پردازش است که از گرمای قوس پلاسمایی با دمای بالا برای ذوب بخشی یا جزئی (و تبخیر) فلز در محل برش قطعه کار استفاده می‌کند و از تکانه پلاسمای پرسرعت برای حذف فلز مذاب استفاده می‌کند. برای تشکیل برش